top of page

HİZMET ŞARTLARI

YASAL HAKLARINIZ VE ÇÖZÜMLERİNİZLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERDİĞİ İÇİN LÜTFEN BU HİZMET ŞARTLARI SÖZLEŞMESİNİ DİKKATLİCE OKUYUN.

 

1. GENEL BAKIŞ
İşbu Hizmet Şartları Sözleşmesi ("Sözleşme") CN Linguistic Services, tescilli adresi Petkim lojmanları, site 2, 21/C, Türkiye ("Şirket") ile sizin aranızda akdedilmiş olup, tarihinde yürürlüğe girmiştir. bu web sitesini http://cn-ls.org ("Site") kullanımınız veya elektronik kabul tarihi.
Bu Sözleşme, http://cn-ls.org'u ve ayrıca bu Site aracılığıyla satın alınan veya erişilen ürün ve/veya hizmetlerin ("Hizmetler") kullanımına ilişkin genel hüküm ve koşulları ortaya koymaktadır. veya bu Siteyi kullanmanız veya Hizmetleri satın almanız, bu Siteyi kullanmanız ve bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz, bu Sözleşmeyi [Gizlilik politikamızı](https://portal.termshub) okuduğunuzu, anladığınızı, kabul ettiğinizi ve bu Sözleşmeye bağlı kalmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir. .com/cn-ls.org#privacy_policy). "Biz", "bize" veya "bizim" terimleri Şirkete atıfta bulunur. "Siz", "sizin", "Kullanıcı" veya "müşteri" terimleri, bu Sözleşmeyi kabul eden, Sitemizi kullanan, Hizmetlere erişimi olan veya Hizmetler'i kullanan herhangi bir kişi veya kuruluşu ifade eder. Bu Sözleşmedeki hiçbir şey, üçüncü şahıslara herhangi bir hak veya menfaat sağladığı kabul edilmeyecektir.
Şirket, kendi takdirine bağlı olarak, bu Sözleşmeyi ve burada yer alan herhangi bir politika veya sözleşmeyi herhangi bir zamanda değiştirebilir veya değiştirebilir ve bu tür değişiklikler veya modifikasyonlar bu Sitede yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe girer. Bu tür değişiklikler veya modifikasyonlar yapıldıktan sonra bu Siteyi veya Hizmetleri kullanmanız, bu Sözleşmeyi en son revize edilmiş haliyle kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.
BU SÖZLEŞMENİN SON DEĞİŞTİRİLMİŞ OLARAK BAĞLI OLMAYI KABUL ETMİYORSANIZ, BU SİTE VEYA HİZMETLERİ KULLANMAYIN (VEYA KULLANMAYA DEVAM ETMEYİN).

2. UYGUNLUK
Bu Site ve Hizmetler, yalnızca yürürlükteki yasalar uyarınca yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler oluşturabilen Kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Bu Siteyi veya Hizmetleri kullanarak, (i) en az on sekiz (18) yaşında olduğunuzu, (ii) aksi takdirde geçerli yasalar uyarınca yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek durumda olduğunuzu kabul ettiğinizi ve (iii) Türkiye yasaları veya diğer geçerli yargı yetkisi kapsamında bulunan Hizmetleri satın alması veya alması yasaklanmış bir kişi değil.
Bu Sözleşmeyi bir şirket veya herhangi bir tüzel kişilik adına yapıyorsanız, söz konusu tüzel kişiyi bu Sözleşmede yer alan hüküm ve koşullara bağlayacak yasal yetkiye sahip olduğunuzu beyan ve taahhüt edersiniz, bu durumda "siz" şartları , "sizin", "Kullanıcı" veya "müşteri" bu tür tüzel kişiliğe atıfta bulunacaktır. Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmenizden sonra Şirket, bu tür bir tüzel kişiyi bağlayıcı yasal yetkiye sahip olmadığınızı tespit ederse, bu Sözleşmede yer alan yükümlülüklerden kişisel olarak siz sorumlu olacaksınız.

3. KULLANICI DAVRANIŞ KURALLARI
Bu Siteyi kullanarak şunları kabul ve beyan edersiniz:
- Gönderdiğiniz herhangi bir içerik de dahil olmak üzere bu Siteyi kullanımınız, bu Sözleşmeye ve geçerli tüm yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun olacaktır.

Bu Siteyi şu şekilde kullanmayacaksınız:
- Yasa dışıdır veya yasa dışı faaliyetleri teşvik eder veya teşvik eder;
- Çocuk pornografisini veya çocukların sömürülmesini teşvik eder, teşvik eder veya bunlarla meşgul olur;
- Terörizmi, insanlara, hayvanlara veya mülke karşı şiddeti teşvik eden, teşvik eden veya bu faaliyetlerde bulunan;
- Herhangi bir istenmeyen e-postayı veya diğer istenmeyen toplu e-postaları veya bilgisayar veya ağ korsanlığını veya kırma işlemlerini teşvik eder, teşvik eder veya bunlarla meşgul olur;
- Başka bir Kullanıcının veya başka bir kişi veya kuruluşun fikri mülkiyet haklarını ihlal eden;
- Başka bir Kullanıcının veya başka bir kişi veya kuruluşun gizlilik veya tanıtım haklarını ihlal ederse veya başka bir Kullanıcıya veya başka herhangi bir kişi veya kuruluşa borçlu olduğunuz herhangi bir gizlilik yükümlülüğünü ihlal ederse;
- Bu Sitenin işleyişine müdahale eden;
- Her türlü virüs, solucan, hata, Truva atı, Kripto Para Birimi Madencileri veya diğer kod, dosya veya programları, birçok kaynağı kullanmak, herhangi bir yazılım veya donanımın işlevselliğini bozmak, zarar vermek veya sınırlamak için tasarlanmış veya kullanabilen içerir veya yükler.

Yapmayacaksın:
- Şirket tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe, bu Sitenin herhangi bir bölümünü herhangi bir ortamda kopyalamak veya dağıtmak,
- [TermsHub Şartlar ve Koşullar Oluşturucu](https://termshub.io/terms-of-service?utm_source=referral&utm_medium=generated_documents&utm_campaign=referral_documents&utm_content=tos_th_text) yardımıyla oluşturulan bu Hizmet Koşulları sözleşmesini kopyalayın veya çoğaltın ,
- bu Sitenin herhangi bir bölümünü veya ilgili teknolojilerinden herhangi birini değiştirmek veya değiştirmek,
- Şirket İçeriğine (aşağıda tanımlandığı gibi) veya Kullanıcı İçeriğine, bu Sitenin kendisi dışında herhangi bir teknoloji veya araçla erişmek.


4. FİKRİ MÜLKİYET
Yukarıdaki genel kurallara ek olarak, bu Bölümdeki hükümler, Sitede yayınlanan Şirket İçeriğini kullanımınız için özel olarak geçerlidir. Metin, yazılım, komut dosyaları, kaynak kodu, API, grafikler, fotoğraflar, sesler, müzik, videolar ve etkileşimli özellikler ve burada yer alan ticari markalar, hizmet markaları ve logolar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirket İçeriği ("Şirket İçeriği"), kalıcı olarak CN Linguistic Services'e aittir veya lisanslıdır ve telif hakkı, ticari marka ve/veya patent korumasına tabidir.
Şirketler İçeriği size "olduğu gibi", "mevcut olduğu şekilde" ve "tüm kusurları ile" yalnızca bilginiz ve kişisel, ticari olmayan kullanımınız için sağlanmaktadır ve indirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, iletilemez, yayınlanamaz, görüntülenemez, Şirketinin önceden açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir amaçla satılamaz, lisanslanamaz veya başka bir şekilde kullanılamaz. Bu Sözleşme ile herhangi bir telif hakkı, ticari marka, patent veya diğer mülkiyet hakkı veya lisans kapsamında hiçbir hak veya lisans verilmemektedir.

5. KULLANICI İÇERİĞİ KULLANIMINIZ
Bu Sitenin bazı özellikleri, Kullanıcıların (a) fikirleri, görüşleri, tavsiyeleri veya tavsiyeleri ("Kullanıcı Gönderileri") veya (b) edebi, sanatsal, müzikal veya fotoğraflar ve videolar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer içerikler (Kullanıcı Gönderimleri ile birlikte "Kullanıcı İçeriği"). Kullanıcı İçeriğini bu Sitede yayınlayarak veya yayınlayarak, (i) Kullanıcı İçeriğini bu Site veya Hizmetler aracılığıyla dağıtmak için gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu, Kullanıcı İçeriğinin yazarı olmanız ve aynısını dağıtma hakkı veya Kullanıcı İçeriğinin telif hakkı veya diğer sahibinden yazılı olarak uygun dağıtım haklarına, lisanslarına, izinlerine ve/veya kullanım izinlerine sahip olduğunuz ve (ii) Kullanıcı İçeriğinin ihlal etmediği için herhangi bir üçüncü şahsın hakları.
Bu Sitenin güvenlikle ilgili özelliklerini (herhangi bir Şirket İçeriğinin veya Kullanıcı İçeriğinin kullanımını veya kopyalanmasını engelleyen veya kısıtlayan özellikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) atlamamayı, devre dışı bırakmamayı veya başka bir şekilde müdahale etmemeyi veya bu Sitenin kullanımına sınırlamalar getirmemeyi kabul edersiniz, Şirket İçeriği veya buradaki Kullanıcı İçeriği.

6. KULLANICI İÇERİĞİNİN ŞİRKETLERİN KULLANIMI
Bu Bölümdeki hükümler, özellikle Şirketlerin Siteye gönderilen Kullanıcı İçeriğini kullanması için geçerlidir.
Tarafınızdan gönderilen Kullanıcı İçeriğinizin veya Kullanıcı İçeriğinizin tamamından ve bunların dağıtımının sonuçlarından ve gereksinimlerinden yalnızca siz sorumlusunuz.
Kullanıcı Gönderimleri ile ilgili olarak, şunları kabul ve beyan edersiniz:
- Kullanıcı Gönderimleriniz tamamen isteğe bağlıdır.
- Kullanıcı Gönderimleriniz, gizli bir ilişki kurmaz veya Şirketi, Kullanıcı Gönderimlerinizi gizli veya gizli olarak ele almak zorunda bırakmaz.
- Şirketin Kullanıcı Sunumlarınızı geliştirme veya kullanma konusunda açık veya zımni hiçbir yükümlülüğü yoktur ve Kullanıcı Sunumlarınızın kasıtlı veya kasıtsız kullanımı için size veya başkasına herhangi bir tazminat ödenmesi gerekmez.


Şirket, bu Siteye gönderilen her türlü Kullanıcı Sunumunun münhasır haklarına (tüm fikri mülkiyet hakları ve diğer mülkiyet hakları dahil) sahip olacaktır ve bu Siteye gönderilen Kullanıcı Sunumlarının herhangi bir amaçla, ticari veya başka bir amaçla sınırsız kullanımı ve dağıtılması hakkına sahip olacaktır, size veya bir başkasına herhangi bir onay veya tazminat olmaksızın.
Kullanıcı İçeriğiyle ilgili olarak, Kullanıcı İçeriğini bu Sitede yayınlayarak veya yayınlayarak Şirkete, Kullanıcı İçeriğinin bu Sitede öngörülen şekilde dahil edilmesini ve kullanılmasını sağlamak için Kullanıcı İçeriğinizdeki fikri mülkiyeti ve diğer mülkiyet haklarını kullanma yetkisi vermiş olursunuz. ve bu Anlaşma.
İşbu belge ile Şirkete, bu Site ile bağlantılı olarak Kullanıcı İçeriğinizi kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, türevlerini hazırlamak, diğer çalışmalarla birleştirmek, görüntülemek ve gerçekleştirmek için dünya çapında, münhasır olmayan, telifsiz, alt lisanslanabilir ve devredilebilir bir lisans veriyorsunuz, Bu Sitenin tamamının veya bir kısmının herhangi bir kısıtlama olmaksızın ve size veya herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir ödeme veya herhangi bir türde başka bir değerlendirme veya izin veya bildirim olmaksızın herhangi bir medya formatında ve herhangi bir medya kanalında tanıtılması ve yeniden dağıtılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere. Ayrıca, bu Sitenin her bir Kullanıcısına, bu Site aracılığıyla Kullanıcı İçeriğinize erişmek ve Kullanıcı İçeriğinizi izin verildiği şekilde kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, türevlerini hazırlamak, diğer çalışmalarla birleştirmek, görüntülemek ve gerçekleştirmek için münhasır olmayan bir lisans veriyorsunuz. bu Sitenin işlevselliği aracılığıyla ve bu Sözleşme kapsamında.
Kullanıcı İçeriğinizde tarafınızca verilen yukarıdaki lisanslar, Kullanıcı İçeriğinizi bu Siteden kaldırdıktan veya sildikten sonra ticari olarak makul bir süre içinde sona erer. Bununla birlikte, Şirketin kaldırılmış veya silinmiş Kullanıcı İçeriğinizin sunucu kopyalarını elinde tutabileceğini (ancak dağıtamayacağını, görüntüleyemeyeceğini veya gerçekleştiremeyeceğini) anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Kullanıcı İçeriğinizde tarafınızca verilen yukarıdaki lisanslar kalıcıdır ve geri alınamaz.
Şirket genellikle Kullanıcı İçeriğini önceden incelemez, ancak bunu yapma ve Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir öğesinin uygun olup olmadığına ve/veya bu Sözleşmeye uygun olup olmadığına karar verme hakkını saklı tutar (ancak herhangi bir görev üstlenmez). Şirket, bu Sözleşmeyi ihlal ediyorsa, herhangi bir zamanda ve önceden bildirimde bulunmaksızın Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir öğesini kaldırabilir.

7. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR
Bu Site, Şirkete ait olmayan veya Şirket tarafından kontrol edilmeyen üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Şirket, üçüncü taraf web sitelerinin içeriği, hüküm ve koşulları, gizlilik politikaları veya uygulamaları konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, Şirket herhangi bir üçüncü taraf web sitesinin içeriğini sansürlemez veya düzenlemez. Bu Siteyi kullanarak, Şirketi herhangi bir üçüncü taraf web sitesini kullanmanızdan kaynaklanan her türlü sorumluluktan açıkça muaf tutarsınız. Buna göre, Şirket, bu Siteden ayrıldığınızda dikkatli olmanızı ve ziyaret edebileceğiniz diğer web sitelerinin hüküm ve koşullarını, gizlilik politikalarını ve diğer düzenleyici belgelerini incelemenizi teşvik eder.

8. BEYAN VE GARANTİLERİN REDDİ
BU SİTE KULLANIMINIZIN RİSKİ SİZE AİT OLDUĞUNU VE BU SİTENİN "OLDUĞU GİBİ", "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" VE "TÜM HATALARIYLA" SAĞLANACAĞINI ÖZELLİKLE KABUL VE KABUL EDERSİNİZ. ŞİRKET, YETKİLİLERİ, MÜDÜRLERİ, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, ÜNVAN, SATILABİLİRLİK VE PAZARLANABİLİRLİK, PAZARLANABİLİRLİK VE SATILABİLİRLİK İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR ZIMNİ GARANTİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN, YASAL, AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. ŞİRKET, YETKİLİLERİ, MÜDÜRLERİ, ÇALIŞANLARI VE TEMSİLCİLERİ, (I) BU SİTENİN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI VEYA İÇERİĞİ, (II) HİÇBİR SİTE İÇERİĞİNİN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI VEYA İÇERİĞİ HAKKINDA HİÇBİR BEYAN VEYA GARANTİ VERMEMEKTEDİR. BU SİTEYE REKLAM VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) VE/VEYA (III) BU SİTE VEYA HERHANGİ BİR SİTEDE BAĞLANTILI HİZMETLER (KÖPRÜLER, BANNER REKLAMI VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) BU SİTEYE BAĞLANTILIDIR VE ŞİRKET HİÇBİR SORUMLULUK VEYA SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
AYRICA, ŞİRKET, YETKİLİLERİ, MÜDÜRLERİ, ÇALIŞANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HİZMET SAĞLAYICILARI TARAFINDAN SAĞLANAN SÖZLÜ VEYA YAZILI HİÇBİR BİLGİ VEYA TAVSİYENİN (I) HİZMET SAĞLAYICILARININ (I) HUKUKİ ŞİRKETLERE SUNULMAMASINI ÖZEL OLARAK KABUL ETMEKTE VE KABUL ETMEKTESİNİZ. BU SİTE VEYA BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLERLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GARANTİ VE KULLANICILAR BU TÜR BİLGİ VEYA TAVSİYEYE GÜVENMEMELİDİR.
BEYAN VE GARANTİLERİN YUKARIDAKİ SORUMLULUK REDDİ, YASALARIN İZİN VERDİĞİ TAM ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR ve bu Sözleşmenin veya bu Siteyi veya bu Sitede bulunan Hizmetleri kullanımınızın herhangi bir feshi veya süresinin sona ermesinden sonra da geçerliliğini sürdürecektir.

9. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
ŞİRKET, YETKİLİLERİ, MÜDÜRLERİ, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ VE TÜM ÜÇÜNCÜ KİŞİ HİZMET SAĞLAYICILARI HİÇBİR DURUMDA, DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, DOĞRUDAN, NEDEN OLURSA OLSUN, HİÇBİR ZAMAN SİZE VEYA BAŞKA BİR KİŞİYE VEYA KURULUŞA KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR. (I) BU SİTENİN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI VEYA İÇERİĞİ, (II) BAĞLANTILI (KÖPRÜLER, BANNER REKLAMLARI VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) SİTELERİNİN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI VEYA İÇERİĞİ, (III) BU SİTE VEYA BU SİTEYE BAĞLANTILI HERHANGİ BİR SİTE (KÖPRÜ, BANNER REKLAMI VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) BULUNAN HİZMETLER, (IV) KİŞİSEL YARALANMALAR VEYA HERHANGİ BİR DOĞADA MÜLKİYET HASARI, (V) HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS, (HERHANGİ BİR ŞEKİLDE) ) BU SİTEYE VEYA BU SİTEYE BAĞLANTILI HERHANGİ BİR SİTEYE (KÖPRÜ, BANNER REKLAMI VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) HİZMETLERİN HERHANGİ BİR KESİNTİSİ VEYA SONLANDIRILMASI, (VII) HERHANGİ BİR VİRÜS, Worm, BÖCEK, TROJAN WORSE BETON, BU SİTEDEN VEYA HERHANGİ BİR SİTEDEN BU SİTEYE BAĞLANTILI (KÖPRÜLER, BANNER REKLAMLARI VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE) BAĞLANTILI, (VIII) İFADE EDİCİ, TACİZCİ, KÖTÜLÜYÜCÜ, KÜÇÜKLER İÇİN ZARARLI VEYA KORUNAN HERHANGİ BİR SINIF, PORNOGRAFİK OLAN HERHANGİ BİR KULLANICI İÇERİĞİ VEYA İÇERİK", "X- VE/VEYA (IX) GARANTİ, SÖZLEŞME, HAKSIZ YA DA BAŞKA HERHANGİ BİR YASAL VEYA ADALET TEORİSİNE DAYALI, BU SİTE'Yİ VEYA BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLERİ KULLANMANIZIN SONUCUNDA DOĞAN HERHANGİ BİR KAYIP VEYA ZARAR VE ŞİRKETE BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSUN VEYA OLMASIN.
AYRICA, BU Siteden veya bu Sitede bulunan Hizmetlerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir dava sebebinin, dava sebebinin ortaya çıkmasından sonra bir (1) yıl içinde başlatılması gerektiğini ÖZEL OLARAK KABUL EDİYORSUNUZ VE KABUL EDİYORSUNUZ, aksi takdirde bu dava sebebi kalıcı olarak engellenmelidir.
YUKARIDAKİ SORUMLULUK SINIRLAMASI, KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ TAM ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAK VE bu Sözleşmenin veya bu Siteyi veya bu Sitede bulunan Hizmetleri kullanımınızın herhangi bir şekilde feshedilmesi veya sona ermesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

10. TAZMİNAT
Şirketi ve görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını, acentelerini her türlü talep, talep, maliyet, harcama, kayıp, yükümlülük ve zarardan (bunlarla sınırlı olmamak üzere) korumayı, savunmayı, tazmin etmeyi ve zararlardan masun tutmayı kabul etmektesiniz. (i) bu Siteyi kullanımınız ve siteye erişiminiz; (ii) bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü veya buraya dahil edilen politika veya sözleşmeleri ihlal etmeniz; ve/veya (iii) herhangi bir fikri mülkiyet veya diğer mülkiyet hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmeniz. Bu bölümdeki tazminat yükümlülükleri, bu Sözleşmenin veya bu Siteyi veya bu Sitede bulunan Hizmetleri kullanımınızın herhangi bir şekilde feshedilmesi veya sona ermesinden sonra da geçerliliğini sürdürecektir.

11. VERİ AKTARIMI
Bu Siteyi sunucularımızın bulunduğu ülkeden başka bir ülkeden ziyaret ediyorsanız, bizimle iletişiminiz uluslararası sınırları aşan bilgi transferiyle sonuçlanabilir. Bu Siteyi ziyaret ederek ve bizimle elektronik olarak iletişim kurarak, bu tür aktarımlara izin vermiş olursunuz.

12. WEB SİTESİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ
Bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına ve politikalarımıza tabi olarak, bu Siteyi 7/24 sağlamak için ticari olarak makul çabayı göstereceğiz. Zaman zaman bu Siteye, periyodik bakım, zaman zaman üstlendiğimiz onarımlar veya değiştirmeler veya bunlarla sınırlı olmamak üzere kontrolümüz dışındaki diğer nedenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir nedenle erişilemeyebileceğini kabul ve beyan edersiniz. , telekomünikasyon veya dijital iletim bağlantılarının kesilmesi veya arızalanması veya diğer arızalar.
Bu Sitenin sürekli veya kesintisiz olarak kullanılabilirliği üzerinde hiçbir kontrolümüz olmadığını ve bununla ilgili olarak size veya herhangi bir tarafa karşı hiçbir sorumluluk üstlenmediğimizi kabul etmektesiniz.

13. DURDURULAN HİZMETLER
Şirket, herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle veya herhangi bir nedenle ve önceden bildirimde bulunmaksızın Hizmetleri sunmayı veya sağlamayı durdurma hakkını saklı tutar. Şirket, tüm Hizmetlerinin ömrünü en üst düzeye çıkarmak için büyük çaba gösterse de, sunduğumuz bir Hizmetin sonlandırılacağı zamanlar olabilir. Bu durumda, söz konusu ürün veya hizmet artık Şirket tarafından desteklenmeyecektir. Böyle bir durumda Şirket, geçiş yapmanız için size benzer bir Hizmet sunacak veya geri ödeme yapacaktır. Şirket, sunabileceğimiz veya erişimi kolaylaştırabileceğimiz Hizmetlerden herhangi birinin değiştirilmesi, askıya alınması veya kesilmesinden size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacaktır.

14. ÜCRETLER VE ÖDEMELER
Ödemenizin CN Linguistic Services tarafından tahsil edileceğini ve işleneceğini onaylıyor ve kabul ediyorsunuz.
Bu Sitede satın alınan veya elde edilen Hizmetler için ödenmesi gereken tüm fiyat ve ücretleri, Hizmetleri sipariş ettiğiniz sırada ödemeyi kabul etmektesiniz.
Şirket, fiyatlarını ve ücretlerini herhangi bir zamanda değiştirme veya değiştirme hakkını açıkça saklı tutar ve bu tür değişiklikler veya modifikasyonlar bu Sitede çevrimiçi olarak yayınlanacak ve size başka bir bildirime gerek olmaksızın derhal yürürlüğe girecektir.
Bu Koşullarda açıkça belirtilmediği sürece, Hizmetleriniz Hizmet süresinin bitiminden önce askıya alınmış, feshedilmiş veya devredilmiş olsa bile, tüm ücretler ve ödemeler iade edilemez, iptal edilemez ve kredilendirilemez.

15. ÜÇÜNCÜ TARAF YARARLANICI YOKTUR
Bu Sözleşmedeki hiçbir şey, üçüncü şahıslara herhangi bir hak veya menfaat sağladığı kabul edilmeyecektir.

16. YEREL YASALARA UYUM
Şirket, bu Sitede bulunan içeriğin her ülke veya yargı alanında uygun olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez ve bu Siteye, içeriğinin yasa dışı olduğu ülkelerden veya yargı alanlarından erişim yasaktır. Bu Siteye erişmeyi seçen kullanıcılar, tüm yerel yasalara, kurallara ve düzenlemelere uymaktan sorumludur.

17. GEÇERLİ YASA
İşbu Sözleşme ve Sözleşmeden veya konusu veya oluşumundan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir ihtilaf veya iddia, kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türkiye, İzmir kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır.

18. ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ
Bu Hizmet Şartlarından kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir ihtilaf veya iddia, bağlayıcı tahkim yoluyla çözülecektir. Bu tür herhangi bir ihtilaf veya iddia, bireysel olarak tahkime götürülmeli ve herhangi bir diğer tarafın herhangi bir iddiası veya ihtilafı ile herhangi bir tahkimde konsolide edilmemelidir. Tahkim Türkiye'de, İzmir'de yapılmalıdır ve tahkim kararı, yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemeye verilebilir.

19. BAŞLIKLAR VE BAŞLIKLAR
Bu Sözleşmenin başlıkları ve başlıkları yalnızca kolaylık ve referans kolaylığı içindir ve hiçbir şekilde burada belirtilen tarafların sözleşmesini yorumlamak veya yorumlamak için kullanılamaz.

20. BÖLÜNEBİLİRLİK
Bu Sözleşmedeki her bir sözleşme ve sözleşme, tüm amaçlar için ayrı ve bağımsız bir sözleşme veya sözleşme olarak yorumlanacaktır. Yetkili bir mahkeme, bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünü (veya bir hükmünün bir kısmını) yasa dışı, geçersiz veya başka bir şekilde uygulanamaz olarak kabul ederse, bu Anlaşmanın geri kalan hükümleri (veya hükümlerin bölümleri) bundan etkilenmeyecek ve bulunacaktır. yasaların izin verdiği ölçüde geçerli ve uygulanabilir olacaktır.

21. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Bu Sözleşmeyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen aşağıdaki adrese e-posta veya normal posta yoluyla bizimle iletişime geçin:
CN Dil Hizmetleri
Petkim lojmanları, site 2, 21/C
Türkiye
chingiznasirli@cn-ls.org

bottom of page